NOTÍCIES / 2023-02-21

La necessitat del Certificat Electrònic

Molts dels serveis que fins ara oferien les administracions públiques han passat de ser presencials a ser específicament telemàtics.

Només per posar un exemple, des de l’1 d’octubre de l’any 2018 tots els treballadors autònoms han de realitzar els seus tràmits referents a la Seguretat Social en format electrònic. Per tant hem d’assumir que, per identificar-nos de forma electrònica davant de les administracions públiques, tenir un certificat és un requisit imprescindible.

Hem de tenir en compte que els certificats electrònics de Persona Física caduquen al cap de quatre anys i els certificats de Persona Jurídica i Entitat sense personalitat jurídica caduquen als dos anys. Per tant, almenys una vegada cada quatre anys s’ha de renovar el nostre o els nostres certificats de manera presencial.

Parlant d’obligacions volem fer èmfasi, també, en el sistema de notificacions electròniques. Recentment, l’Administració envia comunicacions a les empreses, entitats i ciutadania a través d’una adreça electrònica i és per això que us aconsellem dedicar un dia específic a la setmana a consultar 
les notificacions que hagueu pogut rebre mitjançant el certificat.

Suposem que consulteu les notificacions electròniques un dimecres: entre aquest dimecres i el següent passen 7 dies. L’Administració, quan envia una notificació deixa un marge de 10 dies per poder-ne fer consultes i sinó, considera que ha estat notificada.

Així doncs, utilitzar el mateix dia de la setmana per visitar notificacions electròniques pot ser un bon mètode per estalviar possibles sancions i mals de cap.


Els darrers dies, a través de les nostres xarxes socials, hem estat informant que l’any nou venia acompanyat de nous projectes ...
Belmonte Assessors, la història d’una petita empresa familiar Belmonte Assessors és un despatx modern i polivalent que va ...
El passat mes de gener, vam traslladar les oficines de Belmonte Assessors al centre de Mataró. Entre altres motius, per portar ...
Avui en dia, crear una empresa no és molt difícil per als joves emprenedors, però des de Belmonte Assessors S.L., volem facilitar ...